Svar på 5 frågor och repliker

 
 
Från Björn Hansson fick jag detta svar som News Voice inte ville ta in i sitt kommentarsfält så jag lägger in det här. Tack Björn - 
 
Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet 25 Mar, 2018 at 03:55 
Martin-
Slaveriet är avskaffat i de flesta moderna stater. Jag är för mer kollektivt ägande i samhället av ekologiska och medmänskliga skäl. 

bj-
Nej,slaveriet lever och har frodats. Skatter tas under utpressning, hot och våld. Kan du förklara vid vilken procentsats upphör slaveriet 0- 100% skatter? Vänligen ge en siffra? 


Martin-
Jag är för mer kollektivt ägande i samhället av ekologiska och medmänskliga skäl. 
bj-
Kollektivt ägande, när blir utpressning,hot och våld legitimt? I din demokrati är det 50,1% som förtrycker 49,9% är det av medmänskliga skäl eller ekologiska skäl, förespråkar du Agenda 2030 som grund för dina värderingar? Varför? 

Kjell’s fråga- 
1) Finns det något sätt, genom vilket du eller ett antal individer, kan delegera till någon annan den moraliska rätten att göra något, som inte du eller någon av dessa individer har den moraliska rätten att göra själva? 
Martins svar- 
1) Ja. Det sätt som finns och är moraliskt försvarbart kallas för demokrati och bygger på tanken om att beslut i stor enighet har stor legitimitet i samhället. Motsatsen är godtyckliga individuella beslut utan lag och ordning, vilket lätt leder till totalt kaos. 
Följdfråga till Martin- 
Vänligen, presentera empiriska fakta och konkreta bevis till detta ställningstagande? Att demokrati är etiskt försvarsbart? 
Stor enighet enligt dig 50,1% när var och hur fick någon av alla dessa deltagare den medfödda rätten och auktoriteten att skapa individuellt eller kollektivt tvångslagar som skall lydas, som avviker från naturlagarna t.ex. gör ingen skada? Bevisa? 
Eftersom ditt kollektivistiska förespråkande, samt att ditt kollektiv består av individer, så har du en motsägelse i rörelse, du säger - Motsatsen är godtyckliga individuella beslut utan lag och ordning, vilket lätt leder till totalt kaos.- Varför leder våra individuella beslut till kaos? Göra ingen skada och förespråka individuellt ansvarstagande som enligt naturlagarna är lag och ordning? I så fall är ditt individuella beslut genom demokratiska tvångslagar grunden till kaos och skadan? Motsägelse?? 

Kjell’s fråga- 
2) Har de som utövar den politiska makten (statsminister, kung, kommunledning, politiker, lagstiftare, etc.), 
har de den moraliska rätten att göra saker som andra människor inte har den moraliska rätten att göra? 
Om så är fallet, från vem och hur har de förvärvart en sådan rätt? 
Martins svar- 
2) Ja. Folkvalda politiker har den moraliska rätten att genomföra det som de gått till val på om de blir invalda. 
Följdfråga till Martin- 
Alla valdeltagare som röstar på en politiker eller parti, skall bevisa att dom har rätten, auktoriteten att ge bort en rättighet dom inte har till den politikern eller partiet, som i sin tur skall bevisa att han har rättigheten att utöva en rättighet som dom inte har, i att tvinga medmänniskan till politikerns lydnad. Bevis och fakta till motsatsen, tack? 


Kjell’s fråga- 
3) Finns det någon process (t.ex. grundlagar, konstitutioner, val, lagstiftning), genom vilken människan kan förvandla en omoralisk handling till en moralisk handling (utan att ändra själva handlingen)? 
Martins svar- 
3) Nej. Vad som upplevs som omoraliskt beror på den egna uppfattningen (eller en indoktrinerad uppfattning) om vad som är omoraliskt. Därför har vi uppfunnit lagar som styr vad som anses vara straffbart(omoraliskt) i vårt samhälle. 
Följdfråga till Martin- 
Om du inte kan bevisa att dina politiska värderingar är etiskt korrekta mot din medmänniska, skall du då ändra -själva handlingen- till att bejaka individens självägande av livet, eller tvångsanlutes till kollektivet? 


Kjell’s fråga- 
4) När lagstiftaren med hjälp av myndigheter använder tvång och våld i regeringens och lagens namn, har de samma moraliska ansvar för sina handlingar, som om någon annan skulle göra samma sak på egen hand? 
Martins svar- 
4) Nej. Så länge rättsstaten försöker upprätthålla rättsstatens principer så är den legitim. Då ska den ha våldsmonopol. Andra medborgares ansvar är att följa lagarna enligt bästa förmåga, eller förändra dem demokratiskt i alla fall så länge rättsstaten försöker upprätthålla rättsstatens principer. 
Följdfråga till Martin- 
Nej?? Män och kvinnor i offentlig tjänst har inte samma etitiska ansvar som resten av befolkningen? Varför? Oh ja, tjänsteansvarsbefrielse ett politiskt begrepp som passar dig och Vetenskapliga Partiet Humanistisk politik baserat på evidens, Vilka är evidensen?? 
Kan du bevisa när,var och hur rättsstaten, bara behöver -försöka- upprätthålla rättsstatens principer, så den är legitim, enligt dina demokratiska begrepp? 
När var och hur blir ett våldsmonopol etiskt försvarsbart, samt rätten till självförsvar mot demokrati och statens vapenbärare ifrågasatt? 
Empiriska fakta och bevis till att ett -ansvar- föreligger och att lyda kollektivistiska lagar? 


Kjell’s fråga- 
5) När det finns en konflikt mellan en individs egen moraliska samvete och kommandon utav en politisk auktoritet, är individen moraliskt skyldig att göra vad han personligen ser som fel för att ”följa lagen”? 
Martins svar- 
5) Ja. En individs egen moraliska samvete kan ex. vara baserat på extrem girighet eller psykopati. Samhällets lagar måste gälla och följas. Individen är ex. skyldig att göra ”fel” om denne anser att mord på otrogna är ”rätt”. I Sverige är det ex. olagligt att gifta sig med en sexåring. 
Följdfråga till Martin- 
Gör ingen skada är utgångspunkten att ett NEJ är en självklarhet. Girighet, psykopati, mord samt att gifta sig med ett barn leder till skada, att dogmatiskt proklamera -Samhällets lagar måste gälla och följas- när någon som anser sig vara en auktoritet, är att proklamera för skada, inte den individuella människans etiska ansvarstagande. 

Vetenskapliga Partiet, Humanistisk politik baserat på evidens- 
Anser du att ett politiskt parti som Vetenskapliga Partiet inte behöver vara ett rättssäkert subjekt? Är det du Martin Gustavsson Säkerhetschef som ansvarar juridiskt för Vetenskapliga Partiet för samtliga skador ni åsamkar? Var vänlig och offentligt delge namn, adress, personnummer vem som är ansvarig samt försäkringsbolag som kan vara inblandad i partiet?

Kommentera här: