KGH

 
 
Sanningen skall göra er fria
Ni är röstboskapen – Dagens slavar
Ni kan inte föreställa er på hur många sätt världen är precis tvärtom mot vad ni har fått lära er. Ni betraktar killen som säljer droger till sina kunder så att hans familj kan få mat på bordet som världens avskum, samtidigt som ni håller hycklaren som delar ut stöldgods i statens namn för ett helgon. Mannen som försöker undgå att bli rånad av regeringens hantlangare kallar ni för en bedragare och skattefuskare, medan den politiker som ger bort det som stjäls från mannen för att ge till andra är dygden själv. Ni tycker att polisen gör rätt när de släpar iväg en medmänniska från sina vänner och familj och slänger henne i fängelse i tio år för att hon rökt ett löv. Och den som försvarar sig mot sådan barbarisk fascism anses ha sjunkit så lågt hon kan: en polismördare.

I själva verket är de flesta knarklangare mer dygdiga än någon regeringsföreträdare eller socialarbetare. Prostituerade har mycket mindre att skämmas för än politiska horor eftersom de enbart handlar med sådant som rätteligen är deras att handla med och enbart med dem som vill handla med dem. Den sunda, kyrkobesökande, laglydiga och skattebetalande medborgaren som röstar på det blå laget eller på det röda laget, är värd mycket mer förakt, och är ett mycket större hot mot mänskligheten, än den mest promiskuösa, lata och knarkande hippien. Varför?, därför att hippien är villig att låta andra vara fria, något som röstboskapen inte är beredd att göra.

Den skada som åsamkas samhället av dåliga vanor och slapp moral bleknar i jämförelse med den skada som orsakas av det självgoda våld som utförs i statens namn. Ni inbillar er att ni är givmilda och toleranta när ni i själva verket är varken det ena eller det andra. Till och med nazisterna hade bordsskick och etikett när de inte var sysselsatta med att döda. Tror ni att ni är goda människor för att ni säger ”snälla” och ”tack” Tror ni att det gör er ädla och rättfärdiga att sitta i en stor byggnad varje söndag? Skillnaden mellan en vanlig tjuv och er är att tjuven är ärlig nog att begå brottet själv medan ni gnäller på regeringen att sköta stjälandet åt er.

Skillnaden mellan er och gatans gangsters är att gangstern är öppen med sitt våld medan ni låter andra använda våld för att kontrollera era grannar åt er. Ni förespråkar stöld, trakasserier, överfall och till och med mord, men ni tar inget ansvar för det. Ni föräldrar vill att era grannar skall rånas så att staten får pengar till era barns skolgång. Alla röstar ni på den skurk som lovar att stjäla pengar från andra för att betala för det ni vill ha.

Ni kräver att människor som gör saker ni inte gillar skall bli bortsläpade och inlåsta, men ni känner ingen skuld för de oräkneliga antal liv som era nycker har förstört. Ni kallar till och med statens skurkar för era ”representanter” utan att ta något som helst ansvar för den ondska de utför. Ni stöttar stolt statens soldater när de dödar vem som helst som lögnarna i regeringen säger åt dem att döda. Och det får er att må bra. Ni kallar er kristna, judar eller muslimer eller hävdar att ni följer någon annan tro, men i själva verket spelar det ingen roll vad ni kallar er religion. Det ni verkligen dyrkar, guden som ni egentligen knäböjer inför, det ni egentligen tror på, är staten.

”Du skall icke stjäla”. ”Du skall icke dräpa”. Såvida ni inte kan göra det i egenskap av staten. Då är det ju helt i sin ordning, eller hur? Om ni kallar det ”skatt” och ”krig” slutar det vara en synd, eller hur? När allt kommer omkring var det ju bara er gud som sa att ni inte skulle stjäla eller mörda, men staten sa att det var i sin ordning. Det är ganska uppenbart vilken gud som trumfar den andre i era ögon. Trots alla kyrkor, synagogor och moskéer vi ser omkring oss har den här nationen en, endast en, gud, och den guden heter ”staten”.

Jesus lärde er att våld är fel och han sade åt er att älska er nästa, men staten vill inte lyssna på någon gud, nej staten uppmuntrar er att rösta på människor som kommer använda statens våld för att tvinga sig in i varje beståndsdel av alla andras liv. Vilken av dessa tror ni på? Till de som skulle stena en kvinna som begått äktenskapsbrott sade Jesus, ”Den som är utan synd må kasta första stenen”. Men staten säger att det är helt okej att låsa in någon om de gör något som inte passar er, till exempel kunder till prostitution.

Vilken av dessa tror ni på? Den kristna guden säger, ”Du skal icke hava begär till det som inte tillhör dig”. Men begäret efter det som tillhör andra är själva livsnerven för det odjur som kallas staten. Ni lär er att förargas, förakta och hata alla som har något ni inte har. Ni kräver högljutt att staten skall förstöra för andra, att den skall stjäla deras egendom och ge den till er. Och ni kallar detta rättvisa. Bibeln kallar det ”begär till andras egendom och ”stöld”. Ni är inte kristna. Ni är inte judar. Ni är inte muslimer. Och ni är verkligen inte ateister. Ni har alla samma gud och den heter ”staten”.

Ni är alla medlemmar av den ondaste, galnaste och mest destruktiva kulten i världshistorien. Om djävulen någonsin funnits, är det staten. Och ni tillber den med allt ni har. Ni ber till den att lösa alla era problem, att tillfredsställa alla era behov, att förgöra era fiender och att överösa er med alla sina välsignelser. Ni avgudar vad Nietzsche kallade ”det kallaste av alla kalla monster” och ni hatar de av oss som inte dyrkar det. För er är den största av alla synder olydnad mot er gud, ni kallar det att ”bryta mot lagen” som om någon över huvud taget skulle kunna ha någon som helst moralisk plikt att lyda de godtyckliga bud och krav som ställs av de korrupta, inbilska, psykopaterna och lögnhalsarna att lyda de godtyckliga bud och krav som ställs av de korrupta, inbilska, psykopaterna och lögnhalsarna som hemsöker den här förhatliga staden.

Oftast är till och med era präster, imamer och rabbiner förrädare mot sina egna religioner. De lär ut regler från mänskliga ”auktoriteter” skall trumfa lydnad mot lagar från de gudar de påstår sig tro på. För flera år sedan hörde jag en pompös evangelisk skitstövel proklamera på radion att den som visar olydnad mot den civila auktoriteten, vare sig det är en kung eller en annan stat, ägnar sig åt ett uppror mot gud. Han använde exakt dessa ord. Men om staten gör något som är fel? Åh, men det är i så fall, enligt denna satans budbärare, något som bara rör de med regeringsbestyr. Och ni måste fortfarande lyda! Vart ni än vänder er, till staten, kyrkan, massmedia eller i skolorna, får ni lära er samma sak före allt annat: det dygdiga i att underordna er själva dessa dödliga som hävdar att de har rätt att härska över er.


Jag mår illa av den hovsamhet med vilken ni omnämner de lögnhalsar och tjuvar som har sina stövlar stabilt placerade på era halsar. Ni kallar riksdagsmän och domare ”hedervärda” och ni dånar över de magnifika och grandiosa hallar de håller till i, de tempel de byggt för att fira sitt herravälde över mänskligheten. Ni blir stolta av att kunna säga att ni en gång skakade en riksdagsmans hand eller såg statsministern eller kungen i verkliga livet. Ja, den stora gudomligheten själv, Hans Majestät Konungen, vår allsmäktige statschef. Ni använder titeln som om ni pratade om den allsmäktige guden i himlen.

Orden ni använder har ändrats lite, men er inställning är densamma som den hos de bönder som förödmjukande krälade i smutsen, med en känsla av att inte var värdiga, inför vad det nu var för narcissist som hade utsett sig själv till att vara deras rättmätige herre och härskare. Sanningen då liksom nu, är den att dessa parasiter som kallar sig själva för ”ledare” inte är några överlägset bra varelser de är inte stora män och kvinnor, de är inte hedervärda, de är inte ens medelmåttiga. De som har ett hederligt arbete, från sofistikerade entreprenörer till icke läskunniga daglönare som utför de enklaste uppgifter du kan föreställa dig, det är de som förtjänar er respekt.

Dessa människor borde ni bemöta artigt och hövligt. Men bedragarna som hävdar att de härskar över er och kräver er underkastelse och lydnad. De förtjänar enbart ert hån och ert förakt. De som söker sig till ett så kallat högre ämbete är de lägsta av de låga. De kanske klär sig propert och har ett större ordförråd och lyckas bättre än andra att smida och genomföra sina planer, men de är inte bättre än ficktjuvar, rånare eller mördare. De är faktiskt sämre, eftersom de inte nöjer sig med att råna dig på dina ägodelar. De vill förneka dig din mänsklighet, beröva dig din fria vilja, genom att sakta suga ur dig din förmåga att tänka, att bedöma, att handla. Genom att förminska er till slavar såväl kroppsligt som själsligt.

Ändå framhärdar ni i att kalla dem ”ledare”. Ledare? Vart tror ni att ni är på väg egentligen, som skulle kräva att ni har en ledare? Om ni bara levde ert eget liv och skötte ert, utövade era egna talanger, följde era egna drömmar, strävade efter att bli det ni själva ansåg ni borde bli, vad i hela världen skulle ni behöva en ledare till? Tänker ni ens på de ord ni hör, de ord ni upprepar? Likt papegojor skränar ni ut självmotsägelser som ”ledaren av den fria världen”. Även om vi låtsas, för ett ögonblick att där finns en jättelång resa eller ett enormt slag som alla i hela landet deltar i tillsammans och som kräver en ledare, varför skulle ni ens tänka tanken, ens för ett ögonblick, att skurkarna som härjar i denna stad är den sorts människor som ni borde lyssna på, eller följa någonstans över huvud taget?

Någonstans djupt inne i era slumrande hjärnor vet ni mycket väl att politiker är korrupta lögnare, tjuvar och opportunistiska bedragare som kränger rädsla och inte drar sig för att utnyttja allt och alla. Ni vet detta och ändå pratar ni som det var ni som är de dumma, fördärvade djuren, medan politikerna är de stora, visa förebilderna, lärarna och ledarna och förutsättningen för civilisation. Ni tror att det är dessa skurkar som gör civilisation möjlig? Kan man över huvud taget tro på något mer absurt? När de utför er falska religions ritualer och bestämmer hur de skall kontrollera er denna vecka, kallar ni det ändå för ”lag” och fortsätter behandla deras godtyckliga krav som om det vore moraliska påbud från gudarna som ingen anständig människa skulle ens överväga att bryta.
Ni har blivit så djupt indoktrinerade i kulten för statsdyrkan att ni blir direkt chockade om ni hör en av era få friska medmänniskor uttrycka det självklara: att enbart för att de politiska skurkarna skrev ner något och förklarade det vara ”lag”, betyder inte det att någon människa någonstans har den minsta moraliska skyldighet att lyda. Dagligen, i varje givet ögonblick, vart ni än befinner er och i var situation, har ni en moralisk skyldighet att göra det som ni finner är rätt, inte vad någon inbilsk, uppblåst pratmakare säger är ”lagligt”. Och det kräver att ni först bestämmer er för att definiera rätt och fel för er själva, en skyldighet ni spenderar allt för mycket tid och kraft på att försöka undvika.

Ni deklarerar stolt er själva som ”laglydiga medborgare” och har enbart förakt till övers för den som anser sig stå över era så kallade ”lagar”, lagar som inte är något annat än tyranners och tjuvars själviska nycker. En gång i tiden betydde ordet ”brott” en handling som skadar en annan person. Nu betyder det olydnad mot någon av de myriader av godtyckliga befallningar som kommer från den kriminella klassen av parasiter. För er är termen ”brott” nästan synonym med ordet ”synd” vilket antyder att de vilkas befallningar inte efterföljs är släkt med gudarna, när de egentligen är närmare släkt med blodiglar.

Uttrycket ”att ta lagen i egna händer” visar tydligt vilket helgerån det är, i era ögon, för en ynka människa att själv anse sig ha skyldigheten att skilja rätt från fel, och att handla i enlighet med detta, i stället för att göra som ni gör: blint lyda vart nyckfullt påbud denna latrin av fluglarver spyr ur sig. Ni upphöjer denna kriminella klass till ”lagstiftare” och tror inte man kan sjunka lägre än till ”lagbrytare” någon som vågar trotsa politikerna. På samma sätt är ert tal fullt av respektfull vördnad för ”lagens väktare” de som med våld prackar de politiska påhitten på oss andra.

När staten använder våld inbillar ni er att det automatiskt är rätt och riktigt. Och de som eventuellt gör motstånd är, i era ögon, föraktfullt laglöst skumrask, terrorister och brottslingar. Liksom de laglösa terrorister till brottslingar som hjälpte slavarna fly från krig och fängelsehålor. Liksom de laglösa terrorister till brottslingar som hjälpte judarna att fly det Tredje Rikets dödsmaskineri. Liksom de laglösa terrorister till brottslingar som krossades till döds under den röda kinesiska regeringens stridsvagnar på Himmelska Fridens Torg.

Liksom historiens alla laglösa terrorister till brottslingar som haft modet att visa olydnad mot den aldrig sinande strömmen av tyranner och förtryckare som har kallat sitt våld för ”myndighetsutövning” och ”lag”. Allt ni tror er veta är upp och ner, bak och fram och ut och in. Ert trossystem är fullständigt schizofrent och proppat med motsägelser. Först lär ni de unga slavarna att våld aldrig är rätt svar, samtidigt ur andra mungipan, förespråkar ni att allt och alla, alltid och överallt, skall kontrolleras, övervakas, beskattas och regleras med statligt våld.

I korthet lär ni era barn att härskarna kan använda våld närhelst de önskar, men att slaven aldrig får göra motstånd. Ni indoktrinerar era barn till ett liv av blind och hjälplös underkastelse. Ni lägger kedjorna kring deras små halsar och låser ordentligt. Och värst av allt, ni tycker ni gör rätt när ni gör det. Ur ena mungipan fördömer ni fascismens och socialismens ondska och spyr galla över Hitlers, Stalins och Maos regimer, medan ni ur andra mungipan predikar precis samma saker som de gjorde: av kollektivet och varje individs underkastelse under den onda galenskap som bär den missvisande titeln ”det allmännas bästa”.

Ni kan babbla hur länge som helst om mångfald och fördomsfrihet och sedan tigger ni vid era härskares fötter om att de skall reglera och kontrollera allt i alla andras liv och skapar en enorm hjord av okritiska och konformistiska drönare. Ni bär olika kläder och har olika frisyrer och ni tror att det gör er olika. Ändå är era sinnen slavar till exakt samma klubb av härskare och kontrollanter. Ni tänker vad de säger åt er att tänka och gör vad de säger åt er att göra samtidigt som ni betraktar er själva som progressiva, tänkande och upplysta. Från er relativt bekväma och säkra plats fördömer ni nu ondskan på andra platser i andra tider samtidigt som ni blundar för de orättvisor som sker rakt framför ögonen på er. Ni intalar er själva att om ni hade levt på dessa andra platser i dessa andra tider hade ni varit bland de som stod upp mot förtrycket och försvarade de förtryckta. Men det är en lögn.

Ni hade stått mitt i den vältränade fårflocken, högljutt krävande att slavarna får piskan, att häxorna bränns och att de som vägrar ställa sig i ledet, rebellerna, nedkämpas. Hur kan jag veta detta? Därför att det är precis vad ni håller på med idag. Dagens orättvisor och förtryck är moderiktiga och populära och ni intalar er själva att de som motsätter sig dem enbart är de missnöjda och knäppa, människor vars rättigheter inte spelar någon roll, människor som förtjänar att krossas under myndigheternas stövlar. Eller hur? Era ryggradslösa, blinda hycklare. Ta en titt i spegeln. Ta en ordentlig titt på den ni anser vara rättfärdig och god.

Ni är djävulens leksaker. Folkhopen som krävde att Jesus Kristus skulle spikas upp på korset? Det var ni. De vita inkräktarna som firade den totala slakten av de gudlösa infödingarna? Det var ni. Myllret som fyllde Colosseum och applåderade när lejonen matades med kristna? Det var ni. Genom världshistorien har orättvisorna och det ofattbara och aldrig vilande lidandet alltid berott på människor som ni: de vältränade och genomindoktrinerade konformisterna, de som gör som de blir tillsagda, de som böjer sina ryggar inför sina herrar, de som följer massan, de som tror det som alla andra tror och tänker vad än myndigheterna säger åt dem att tänka. Det är ni.

Er okunskap beror inte på att sanningen inte finns inom räckhåll. Radikaler har predikat den för er i tusentals år. Nej, ni är okunniga för att ni helhjärtat undviker sanningen. Ni blundar och springer er väg om den minsta ledtråd till verkligheten landar framför era fötter. De som försöker visa er kedjorna ni bär kallar ni för extremister och galningar ni vill inte ens vara mänskliga. Skyldigheter och verklighet skrämmer er så fullständigt att ni klamrar er fast vid ert slaveri och angriper dem som försöker befria er. När någon öppnar luckan till er bur ryggar ni och hukar er in i hörnet och skriker ”stäng den, stäng den!”.

Det har slösats nog med kraft på att försöka övertyga er om att ni borde vara fria. Det enda ni gör är att upprepa det som era herrar lärt er: att frihet enbart leder till kaos och förstörelse, medan er lydnad och underkastelse leder till fred och rikedom. Det finns inga som är så hjälplöst blinda som de som vägrar att se. Och ni, i detta land av får, dör hellre än ser sanningen.

KGH Tankesmedja (Fritt översatt från internet)

Kommentarer:

1 Martin Gustavsson - Vetenskapliga partiet:

@Kjell Holmsten
Människor kommer rösta på ytterligare ett högerparti, nämligen SD, om du inte erbjuder dem realistiska alternativ till SD, alternativ som är villiga att valsamverka.

Jag är politiker men utför inga tjänster till de globalister som styr över dig idag och kommer heller inte lyda dem. Hellre dör jag som Olof Palme och Anna Lindh än att leva med den skam som de korrumperade lever med.

Knarklangare kan visserligen var dygdiga på så vis att sexlusten kan avta av knarket, men det är knappast dygdigt att sprida knark till människor, det är heller ingen bra lösning för det lidande de flyr ifrån. Meditation är bättre.

Men visst finns det säkert några få bra politiker eller socialarbetare också som räddar folk ut ur knarket och prostitutionen. Det har i alla fall jag sett.

Prostituerade har verkligen mindre att skämmas för än politiska horor. Där kan jag hålla med dig. Det finns prostituerade som njuter av sitt arbete och får andra att njuta som inte kan njuta utan hjälp, handikappade eller oattraktiva människor. Vi bör bemöta dem alla med respekt, anser jag, och idag finns det kondomer.

Jag håller med dig om att den som röstar på det blå laget eller på det röda laget, är grundlurade idag, men jag ber om medlidande med dem för de rår inte för sin hjärntvätt.

Jag är enig med dig. Den mest promiskuösa, lata och knarkande hippien kan förmodligen bli en tillgång i framtiden. Varför? Jo för Hippies är ofta mer öppna, gör yoga och meditation och det kan leda till upplysning om de inte helt förstört hjärnan. Dessutom vet de vad frihet är och kommer försvara den.

Jag, till skillnad från dagens imperialister och gårdagens imperialister, verkar för fred och respekt för andra folk i världen, att vi ska hjälpa varann i nöd effektivt genom UNHCR på plats.

Jag sitter inte heller i en stor pimpad byggnad varje söndag och jag menar att vi ska sluta vara passiva medbrottslingar till det monopolkapitalet håller på med idag.

Svar: Bra Martin din kommentar inger respekt, och Tack för den! Artikeln är ju menad som en slägga för att slå hål på de boxar som människor är instängda i. Visst håller jag med dig att knarklangare är samhällsfientliga men, och detta är viktigt. Knarklangaren lever på och parasiterar på människor i nöd och det gör ju även de eliter som styr och i demokratins namn mördar och lemlästar i demokratins namn. Det är det som måste komma fram i ett samhälle styrt av andra än våra politiker. Den djupa staten i Sverige har inte någon global makt i samma omfattning som den Anglozionistiska eliten i länder som Amerika, GB och Israel. Vad jag också vill säga är att en röst på riksdagspartierna är bortkastad röst om man vill ha förändring av rådande skuld- och skatteslaveri, finns det över huvud taget något parti som har det som sitt viktigaste mål att få till en bankreform och förstatliga riksbanken och de banker som inte vill inordna sig i folkets vilja.
Kjell Holmsten

Kommentera här: