En världsomspännande konspiration

Inledning och hur boken är upplagd. Jag ser bara de "Röda fanor" som lanseras av bankirsläkten med det fantastiska namnet Rothshild (Röd sköld (eller Fanor)).
 
 
 

 Om det jag avslöjar överraskningar och chockar läsaren, var vänlig och utveckla inte ett mindervärdskomplex för att jag är öppen att erkänna att även om jag har arbetat sedan 1911 försöker jag ta reda på varför den mänskliga rasen inte kan leva i fred och njuta av bountiesna och välsignelse ger Gud vår användning och nytta i sådan överflöd?   Det var 1950 innan jag trängde in i hemligheten att krig och revolutioner som plågar våra liv och de kaotiska förhållanden som råder, är inget mer eller mindre än effekterna av den fortsatta Luciferian-konspirationen. Det började i den delen av universum vi kallar himlen när Lucifer utmanade Guds rätt att utöva högsta auktoritet. 

De heliga skrifterna berättar hur Luciferian-konspirationen överfördes till denna värld i Edens trädgård. Innan jag insåg att vår kamp inte är med kött och blod, men med de andliga krafterna i mörkret som kontrollerar alla på höga ställen på den här jorden (Ef 6:12) så har de bevis som samlats över hela världen bara inte passar ihop och ger mening. (Jag skäms inte för att erkänna att "bibeln" gav "nyckeln" som gjorde det möjligt för mig att få svar på frågan som nämns ovan.)

Mycket få människor verkar kunna uppskatta att Lucifer är den himmelska värdens ljusaste och mest intelligenta och, för att han är en ren ande, är han oförstörbar. Skrifterna berättar att hans makt är sådan att han orsakade en tredjedel av de mest intelligenta av den himmelska värden att han var defekt från Gud och anslöt sig till honom eftersom han hävdade att Guds plan för universums regel är svag och opraktisk eftersom den bygger på den förutsättningen att mindre varelser kan läras att känna, älska och önska att tjäna honom frivilligt ur respekt för sina egna oändliga fullkomelser. De Luciferian ideologistaterna kan vara rätt. Det hävdar att varelser av beprövad överlägsen intelligens har rätt att styra de mindre begåvade eftersom massorna inte vet vad som är bäst för dem. Luciferian ideologi är det vi kallar totalitarism idag. Fortsätt läs

Svenska Medborgare är inte Svenskar.

Från bloggen Fred & Frihet kommer denna utmärka artikel om medborgarskapet. Äger vi någonting av Sverige? Land, trän, vatten, stränder eller berg bara för att vi är medborgare här.

Här kommer en artikel från bloggen skriven av Kent Bengtsson.

 

Svenska Medborgare är inte Svenskar.Om du finner det jag skriver om en smula förvirrande ibland, så kan tyvärr detta verka än mer förvirrande. Men vissa som redan börjar se genom rökridåerna och lögnerna som utgör det här samhället, kommer troligen att förstå vad jag säger. 

Som jag nämnt på sina håll, så har vi inte bara ett Sverige. 
Vi har åtminstone två.

Det första Sverige är befolkat av män, kvinnor och barn med ett gemensamt språk som bor inom ett landområde vi i dagligt tal hänvisar till som Sverige. 
Det andra Sverige är utan fysisk förankring. Det är som en fantasivärld som SPEGLAR det första och mer verkliga Sverige.

Alla tycks förstå vad det första Sverige är. Men de har lurats att tro att det andra Sverige är inbakat i det första – vilket inte kan vara fallet.

Så låt oss ta en ordentlig titt på skillnaderna och vad det ”Andra Sverige” egentligen är.

 

Båda Sverige är i grund och botten en tanke eller idè. Gränserna är inte del av Moder Jord, och Sveriges gränser har varierat genom åren. Om du går omkring i fjällen där gränsen mellan Norge och Sverige går, så kommer du inte att hitta ett staket, en gärdsgård eller en plogfåra som markerar gränsen. Om du är borta från vägar och stigar så kommer det inte ens att finnas en skylt. Du måste titta på en karta för att bestämma var gränsen går, eller en elektronisk karta, som en GPS-apparat.
Länder är ett mänskligt fenomen eller rättare sagt en mänsklig överenskommelse. Mer om detta i Artikeln ”
Vad är Sverige?”.

Det andra Sverige tycks vara ett utländsk företag, som 
verkar som en verklig regering åt Sverige.

SWEDEN KINGDOM OF är registrerat i US Security & Exchange Commission, och skatteintäkter anges som inkomstkälla. Jag har försökt hitta mer referenser på detta, men det tycks inte vara lätt att hitta på nätet. Jag antar att det dolts för att dölja sanningen (eller så har jag fel i detta antagande).
Det har hur som helst bekräftats av riksgälden att 
Sverige är en Juridisk Person.
Det lär vara sant att UNITED STATES OF AMERICA är ett företag registrerat i Panama. AUSTRALIA lär vara registrerat i Washington DC. Så jag skulle tro att SVERIGE är registrerat i Washington DC med. Om någon känner sig mer hågad att gräva i detta, så skulle jag först leta där samt i City of London, United Nations, IMF, Vatikanstaten eller Universal Postal Union i Schweiz.

 

En Juridisk Person är en fiktion, utan förankring i den påtagliga verkligheten. Som till exempel en golfklubb. Golfklubben använder en golfbana. Golfbanan kan ses som den landmassa där de bedriver sin verksamhet. Men om de som klubb turnerar och spelar på andra golfbanor så är de också verksamma på andra golfbanor. Landmassan i sig är inte klubben. Klubben finns egentligen bara på papper och i dess medlemmar. Den har en regering, såsom en Ordförande, Styrelse och Kassör. Den har anställda som sköter om banan, klubbhuset och cafeterian.

Medlemmarna har vissa rättigheter och skyldigheter som klubbmedlemmar. De måste betala en medlemsavgift och följa regler som gäller på banan och i klubbhuset samt hur de framför klagomål eller förslag. De måste rätta sig efter styrelsens beslut och klubbens stadgar.

 

Om du är en Svensk Medborgare, så är detta inte en beskrivning av en människa som lever på den landmassa som i dagligt tal kallas Sverige, utan en beskrivning av en medlem i det ”Andra Sverige”. En Svensk Medborgare är en underordnad Juridisk Person (som medlemmen i golfklubben) och dess namn skrivs i offentliga handlingar i stora bokstäver. Om du inte tror mig, titta i ”ditt” pass, på ”ditt” körkort eller ID handling. Se hur dess namn skrivs av Skatteverket eller andra myndigheter. Det är inte du som människa. Det är en aspekt av dig. Det definierar dig i en specifik roll (som medlemmen i Golf Klubben) inom företaget / den Juridiska Personen SVERIGE.

I Regeringsformen står det ”
All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket...”

Lägg märke till att det inte står ”All offentlig makt i Sverige utgår från Medborgarna...”

Folket är den högsta instansen. Det består av levande människor som skapats av Moder Natur eller någon annan Skapare som är överordnad oss, och vilken den Juridiska Personen SVERIGE inte har någon auktoritet över. (Om de tror sig ha auktoritet över Naturen, låt dem modifiera eller upphäva tyngdlagen, om de kan.) Folket i sin tur skapade alla fiktioner, eller åtminstone så gav folket dem giltighet genom att bidra till dem, ge dem erkännande och samarbete. Utan dessa så skulle de inte existera. Folket är Svenskar.

Medborgare” är en titel inom den Juridiska Personen SVERIGE. Det är en underordnad position som måste lyda Styrelsens stadgar och dekret. Medborgaren har skyldigheter och förpliktelser som givits av Regeringen (Styrelsen) och som kan tas bort av den samma. Exempel på dessa är, skatteplikt, lydnadsplikt, etc. En Medborgare kan också skaffa sig speciella privilegier inom fiktionen Sverige – som att genom kompetenstest och avgifter erhålla licens att köra bil, jaga, idka vissa yrken, etc. De får då ytterligare titlar, som ”förare”, ”jägare”, ”elektriker”, ”läkare”, ”pilot”, etc.
 

 

Lägg märke till att vår person har ett namn och ett nummer, precis som företag, föreningar, kommuner, etc. har ett namn och organisationsnummer. Så ”Person” och ”Juridisk Person” är egentligen båda samma sak. Men man ändrar nomenklaturen lite för att det inte skall vara helt uppenbart.

Det andra Sverige är en del i ett globalt nätverk av fiktioner och underordnade dessa. Som Europeiska Unionen, Förenta Nationerna, Universal Postal Union, och det verkar högst troligt med tillstånd och välsignelse från Vatikanstaten i Rom. Dess lagar skrivs ner av Jurister vars högkvarter är i The City of London och det står i skuld till IMF, Bank of International Settlements och andra internationella banker. Det är alltså inte alls en suverän Svensk organisation.

Så om du undrar varför politikerna, oavsett vilket parti som har ”makten”, inte arbetar för det Svenska folket eller lyder folkets vilja eller intressen, där har du svaret. Sluta rösta på dem, det är meningslöst, och befäster bara att du villigt låter dem ta din makt som människa och använda den hur de vill.

 

Som Medborgare (Med-borgenär) i denna organisation, så är du heller inte under Svenskt styre eller ens Svensk.

Varför skriver jag om detta? För om man inte förstår hur något är konstruerat så kan man heller inte fixa det. Men om man förstår hur saker och ting i grunden ligger till (även om det finns en hel del mer att veta om allt detta) så kan man börja hitta lösningar och utarbeta strategier för att slingra sig ur de osynliga bojor som vi hamnat i. 

Betyder det att vi skall utträda det andra Sverige och säga upp oss som Medborgare? 
Det är inte något jag rekommenderar. För vi vet inte vad framtiden har i sitt sköte och om folket kommer att vakna och ändra på saker eller om det kommer att fortsätta att vandra i sömnen, allt djupare in i en labyrint av fiktioner det inte kan se eller förstå.

Blir vi många nog som vaknat upp, så kan vi göra det första. Om inte så kan vi behålla vår Juridiska Person och använda den för att agera inom det fiktiva systemet vi idag har.

Men inse att precis som medlemmarna i Golfklubben, så är vi inte alltid i klubben (det andra Sverige) eller agerar som medlemmar av den. De är för det mesta obundna av klubbens regler, helt enkelt för att de inte alltid spelar golf. När de inte är i golfklubben eller en golfturnering klubben är med i, så agerar de inte som dess medlemmar, utan som privata individer.

Samma med det andra Sverige. Om du inte arbetar i den offentliga sektorn, om du inte använder din Juridiska Person, som i bankaffärer eller handelstransaktioner som kräver att du agerar i den kapaciteten, eller om du inte just identifierat dig med ett pass eller ID utfärdat av det andra Sverige, så är du heller inte i det i rådande stund.
 

 

Så om detta stämmer som jag skriver här så har en lång och smygande stegvis statskupp ägt rum i Sverige och vi har som land tagits över av främmande makter som låtsas vara en Svensk institution.

 

En annan sak att hålla i åtanke är att bara för att du har ett ID med den Juridiska Personens namn och nummer på samt ett foto av dig (och kanske ett mikrochip med andra uppgifter i) betyder det att du ÄR denna juridiska person? Nej. Om du går in på ett stort företag eller en regerings byrå, så kommer du att se anställda som går omkring med ett ID kort för företaget i fråga. Det har igen namnet och antingen personnumret eller ett anställningsnummer, vilken position den människan fyller inom denna organisation och ett chip eller en magnetremsa som öppnar vissa dörrar men inte andra, beroende på behörighet och rang. Är denna man eller kvinna alltid sin jobbtitel, dag och natt alla dagar? Nej, bara när de är på jobbet. 

Vem kan säga om du är ”på jobbet” som medborgare?
 Om du använder din Person, så säger du med dina handlingar att du är så. Om du inte använder den, låt den som hävdar att du är, bevisa det. Men kom ihåg att inte ge dem ammunition för sitt påstående – som genom att identifiera dig med ett ID utfärdat av regeringen, eller säga saker som kan tolkas som att du är en Svensk Medborgare eller den Juridiska Personen. Detta är inte lätt, då vi hela livet förväxlat vår person med oss själva och tilltalats som vi är vår person, genom skola och yrkesliv.

 

Så försök i ditt sinne att särskilja dig själv och din person. Och etablera i ditt sinne när du agerar som den ene eller den andre.

 

 

Reblogging

Ofta finns det mycket intressanta inlägg och bloggar från IT som jag vill förmedla och få igång en diskussion utifrån dessa artiklar. Att skapa diskussioner och få människor att engagera sig är mitt yttersta och viktigaste mål med denna blogg som i namnet betar av ett moment i sanningssökande som alla medborgare måste intressera sig för.
Första inlägget kommer därför att gå direkt på ett viktigt och avgörande plitiskt ekonomiskt läge och handlar om en av de viktigaste aktörerna i Mellan Östern - Saudi Arabien.
 

"DET ÄR FLERA GEOPOLITISKA TUNGVIKTARE SOM FÖRSÖKT GRÄVA FRAM SANNINGEN.
Jag tror att jag har läst minst ett hundra artiklar som berör händelserna i Mekka den 21:a juni i år 2017. Jag har grävt på nätet efter material i många timmar. Jag är på gränsen manisk när jag ger mig fan på att leta fram information. Jag kan garantera att jag ansträngt mig.

JAG ÄR ABSOLUT SÄKER.
En hel serie av "seniora CIA-agenter" har rest till Riyad under de senaste månaderna. 
Vid ett möte mellan den tidigare kronprinsen Muhammed bin Nayef och en grupp CIA-agenter - den 7:e maj 2017 - diskuterades någonting i stor hemlighet. "The Secretary of Homeland Security" John C. Kennedy och en person knuten till "the President for Homeland Security and Counterterrorism" Thomas Bossert närvarade vid mötet - enligt den franska upplagan av"Intelligence Online". Ingen behöver tveka om vad mötet handlade om - att bli kvitt Muhammed bin Salman.

En kupp planerades av CIA tillsammans med Muhammaed bin Nayef - och ett antal inflytelserika saudiska prinsar. Observera att endast 31 av kungafamiljens 34 "kungliga prinsar" (prinsar som anses tillhöra kungadömets innersta krets) närvarade vid mötet i Mekka den 21:a juni och skrev under den saudiska kungens dekret att Muhammed bin Salman skulle utnämnas till ny kronprins i Saudiarabien. Tre av "hovets prinsar" var således inte närvarande. Ingen vet hur många som närvarade - som kände sig tvingade att ställa upp för den nya kronprinsen. Palatskuppen i Mekka kanske förblir orientalisk mystik i all framtid.

DET FINNS INGEN ANNAN FÖRKLARING. Muhammed bin Salman var den som avbröt oljekriget mot Ryssland som CIA beordrade - och gjorde upp med CIA:s ärkefiende Putin om att begränsa oljeproduktionen för att tvinga tillbaka oljepriset till normala nivåer runt 100 dollar per fat. Detta var en astronomisk katastrof för CIA, men bin Salman fick stort stöd för åtgärden eftersom Saudiarabiens ekonomi skadades svårt. Det var i denna veva som bin Nayef började forlora makt. (Muhammed bin Nayefs utnämning till kronprins två år tidigare var ett verk av CIA - med absolut säkerhet).

DET STÄMMER - attacken mot Qatar är CIA:s verk. CIA lyckades lura den nya unga kronprinsen Muhammed bin Salman att ställa sig bakom kapitulationskraven mot Qatar. Muhammed bin Salman inledde sin karriär med ett politiskt dunderfiasko. Detta glömmer han aldrig någonsin.

IDAG - BARA NÅGON VECKA EFTER MISSTAGET - BÖRJAR DET KLARNA.
Muhammed bin Salman behåller makten i konungariket. Han bli sannolikt landets nya kung inom några månader. Den gamle kungen kommer snart att tillkännage sin avgång. Den 81-årige kungen avslutar sin karriär med ett statsbesök som kommer att få CIA att explodera. Han besöker nämligen Vladimir Putin i Kreml. Inom några veckor kommer beskedet om när detta symboliska statsbesök ska äga rum. Tro mig - det amerikanska århundradet är över!

Brage Norin:

OLJEKRIGET FORTSÄTTER - DENNA GÅNG MOT USA.
Ingen skriver i klartext. Sanningen är skrämmande i väst. Saudiarabien stryper snabbt oljeleveranserna till USA. Under detta års fem första månader exporterades i snitt 1,2 miljoner fat per dag. Exporten har sänkts dramatiskt de senaste månaderna. Saudiarabien vill minska de amerikanska "strategiska oljereserverna" för att därigenom tvinga upp oljepriset i världen. Detta är en ren krigsförklaring mot USA. Hela den förljugna västvärlden är tyst.

Husbonden är förvirrad. Aftonhatet får inga order om vad de ska skriva. Den oblodiga palatskuppen i Mekka den 21:a juni 2017 verkar vara en mycket het potatis. Oljekriget mot USA är lika bannlyst. En total tystnad verkar vara påbjuden. CIA försöker gnugga sina geniknölar - men tyvärr saknar de geniknölar. De kommer inte åt bin Salman längre. Han har redan befäst sin maktposition.

FY FAN VILKEN KATASTROF FÖR CIA.
Vision 2030 - som är en framtidsvision för Saudiarabien - är ett verk av Muhammed bin Salman. Där skissas drömmar om ett globalt samarbete och handel i alla valutor. Vision 2030 är ett knytnävsslag mot CIA. Dokumentet innebär ett avslut som amerikansk vasallstat. Det innebär även ett avslut för "petro-dollarn". Det är inte att undra på att CIA kommer att göra sitt yttersta för att bli kvitt Muhammed bin Salman.

Den nakna sanningen är att CIA har gjort ännu ett "mega-misstag". USA har lyckats stöta bort ännu en viktig allierad - grattis CIA. Denna gång stötte du bort en allierad som förändrar maktbalansen i världen. Jag bugar och bockar. CIA har gjort sitt yttersta för att avsluta det amerikanska århundradet så snabbt som möjligt. Gud verkar ha gjort dem tokiga.

Brage Norin - Skogså Tankesmedja."