Svenska Medborgare är inte Svenskar.

Från bloggen Fred & Frihet kommer denna utmärka artikel om medborgarskapet. Äger vi någonting av Sverige? Land, trän, vatten, stränder eller berg bara för att vi är medborgare här.

Här kommer en artikel från bloggen skriven av Kent Bengtsson.

 

Svenska Medborgare är inte Svenskar.Om du finner det jag skriver om en smula förvirrande ibland, så kan tyvärr detta verka än mer förvirrande. Men vissa som redan börjar se genom rökridåerna och lögnerna som utgör det här samhället, kommer troligen att förstå vad jag säger. 

Som jag nämnt på sina håll, så har vi inte bara ett Sverige. 
Vi har åtminstone två.

Det första Sverige är befolkat av män, kvinnor och barn med ett gemensamt språk som bor inom ett landområde vi i dagligt tal hänvisar till som Sverige. 
Det andra Sverige är utan fysisk förankring. Det är som en fantasivärld som SPEGLAR det första och mer verkliga Sverige.

Alla tycks förstå vad det första Sverige är. Men de har lurats att tro att det andra Sverige är inbakat i det första – vilket inte kan vara fallet.

Så låt oss ta en ordentlig titt på skillnaderna och vad det ”Andra Sverige” egentligen är.

 

Båda Sverige är i grund och botten en tanke eller idè. Gränserna är inte del av Moder Jord, och Sveriges gränser har varierat genom åren. Om du går omkring i fjällen där gränsen mellan Norge och Sverige går, så kommer du inte att hitta ett staket, en gärdsgård eller en plogfåra som markerar gränsen. Om du är borta från vägar och stigar så kommer det inte ens att finnas en skylt. Du måste titta på en karta för att bestämma var gränsen går, eller en elektronisk karta, som en GPS-apparat.
Länder är ett mänskligt fenomen eller rättare sagt en mänsklig överenskommelse. Mer om detta i Artikeln ”
Vad är Sverige?”.

Det andra Sverige tycks vara ett utländsk företag, som 
verkar som en verklig regering åt Sverige.

SWEDEN KINGDOM OF är registrerat i US Security & Exchange Commission, och skatteintäkter anges som inkomstkälla. Jag har försökt hitta mer referenser på detta, men det tycks inte vara lätt att hitta på nätet. Jag antar att det dolts för att dölja sanningen (eller så har jag fel i detta antagande).
Det har hur som helst bekräftats av riksgälden att 
Sverige är en Juridisk Person.
Det lär vara sant att UNITED STATES OF AMERICA är ett företag registrerat i Panama. AUSTRALIA lär vara registrerat i Washington DC. Så jag skulle tro att SVERIGE är registrerat i Washington DC med. Om någon känner sig mer hågad att gräva i detta, så skulle jag först leta där samt i City of London, United Nations, IMF, Vatikanstaten eller Universal Postal Union i Schweiz.

 

En Juridisk Person är en fiktion, utan förankring i den påtagliga verkligheten. Som till exempel en golfklubb. Golfklubben använder en golfbana. Golfbanan kan ses som den landmassa där de bedriver sin verksamhet. Men om de som klubb turnerar och spelar på andra golfbanor så är de också verksamma på andra golfbanor. Landmassan i sig är inte klubben. Klubben finns egentligen bara på papper och i dess medlemmar. Den har en regering, såsom en Ordförande, Styrelse och Kassör. Den har anställda som sköter om banan, klubbhuset och cafeterian.

Medlemmarna har vissa rättigheter och skyldigheter som klubbmedlemmar. De måste betala en medlemsavgift och följa regler som gäller på banan och i klubbhuset samt hur de framför klagomål eller förslag. De måste rätta sig efter styrelsens beslut och klubbens stadgar.

 

Om du är en Svensk Medborgare, så är detta inte en beskrivning av en människa som lever på den landmassa som i dagligt tal kallas Sverige, utan en beskrivning av en medlem i det ”Andra Sverige”. En Svensk Medborgare är en underordnad Juridisk Person (som medlemmen i golfklubben) och dess namn skrivs i offentliga handlingar i stora bokstäver. Om du inte tror mig, titta i ”ditt” pass, på ”ditt” körkort eller ID handling. Se hur dess namn skrivs av Skatteverket eller andra myndigheter. Det är inte du som människa. Det är en aspekt av dig. Det definierar dig i en specifik roll (som medlemmen i Golf Klubben) inom företaget / den Juridiska Personen SVERIGE.

I Regeringsformen står det ”
All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket...”

Lägg märke till att det inte står ”All offentlig makt i Sverige utgår från Medborgarna...”

Folket är den högsta instansen. Det består av levande människor som skapats av Moder Natur eller någon annan Skapare som är överordnad oss, och vilken den Juridiska Personen SVERIGE inte har någon auktoritet över. (Om de tror sig ha auktoritet över Naturen, låt dem modifiera eller upphäva tyngdlagen, om de kan.) Folket i sin tur skapade alla fiktioner, eller åtminstone så gav folket dem giltighet genom att bidra till dem, ge dem erkännande och samarbete. Utan dessa så skulle de inte existera. Folket är Svenskar.

Medborgare” är en titel inom den Juridiska Personen SVERIGE. Det är en underordnad position som måste lyda Styrelsens stadgar och dekret. Medborgaren har skyldigheter och förpliktelser som givits av Regeringen (Styrelsen) och som kan tas bort av den samma. Exempel på dessa är, skatteplikt, lydnadsplikt, etc. En Medborgare kan också skaffa sig speciella privilegier inom fiktionen Sverige – som att genom kompetenstest och avgifter erhålla licens att köra bil, jaga, idka vissa yrken, etc. De får då ytterligare titlar, som ”förare”, ”jägare”, ”elektriker”, ”läkare”, ”pilot”, etc.
 

 

Lägg märke till att vår person har ett namn och ett nummer, precis som företag, föreningar, kommuner, etc. har ett namn och organisationsnummer. Så ”Person” och ”Juridisk Person” är egentligen båda samma sak. Men man ändrar nomenklaturen lite för att det inte skall vara helt uppenbart.

Det andra Sverige är en del i ett globalt nätverk av fiktioner och underordnade dessa. Som Europeiska Unionen, Förenta Nationerna, Universal Postal Union, och det verkar högst troligt med tillstånd och välsignelse från Vatikanstaten i Rom. Dess lagar skrivs ner av Jurister vars högkvarter är i The City of London och det står i skuld till IMF, Bank of International Settlements och andra internationella banker. Det är alltså inte alls en suverän Svensk organisation.

Så om du undrar varför politikerna, oavsett vilket parti som har ”makten”, inte arbetar för det Svenska folket eller lyder folkets vilja eller intressen, där har du svaret. Sluta rösta på dem, det är meningslöst, och befäster bara att du villigt låter dem ta din makt som människa och använda den hur de vill.

 

Som Medborgare (Med-borgenär) i denna organisation, så är du heller inte under Svenskt styre eller ens Svensk.

Varför skriver jag om detta? För om man inte förstår hur något är konstruerat så kan man heller inte fixa det. Men om man förstår hur saker och ting i grunden ligger till (även om det finns en hel del mer att veta om allt detta) så kan man börja hitta lösningar och utarbeta strategier för att slingra sig ur de osynliga bojor som vi hamnat i. 

Betyder det att vi skall utträda det andra Sverige och säga upp oss som Medborgare? 
Det är inte något jag rekommenderar. För vi vet inte vad framtiden har i sitt sköte och om folket kommer att vakna och ändra på saker eller om det kommer att fortsätta att vandra i sömnen, allt djupare in i en labyrint av fiktioner det inte kan se eller förstå.

Blir vi många nog som vaknat upp, så kan vi göra det första. Om inte så kan vi behålla vår Juridiska Person och använda den för att agera inom det fiktiva systemet vi idag har.

Men inse att precis som medlemmarna i Golfklubben, så är vi inte alltid i klubben (det andra Sverige) eller agerar som medlemmar av den. De är för det mesta obundna av klubbens regler, helt enkelt för att de inte alltid spelar golf. När de inte är i golfklubben eller en golfturnering klubben är med i, så agerar de inte som dess medlemmar, utan som privata individer.

Samma med det andra Sverige. Om du inte arbetar i den offentliga sektorn, om du inte använder din Juridiska Person, som i bankaffärer eller handelstransaktioner som kräver att du agerar i den kapaciteten, eller om du inte just identifierat dig med ett pass eller ID utfärdat av det andra Sverige, så är du heller inte i det i rådande stund.
 

 

Så om detta stämmer som jag skriver här så har en lång och smygande stegvis statskupp ägt rum i Sverige och vi har som land tagits över av främmande makter som låtsas vara en Svensk institution.

 

En annan sak att hålla i åtanke är att bara för att du har ett ID med den Juridiska Personens namn och nummer på samt ett foto av dig (och kanske ett mikrochip med andra uppgifter i) betyder det att du ÄR denna juridiska person? Nej. Om du går in på ett stort företag eller en regerings byrå, så kommer du att se anställda som går omkring med ett ID kort för företaget i fråga. Det har igen namnet och antingen personnumret eller ett anställningsnummer, vilken position den människan fyller inom denna organisation och ett chip eller en magnetremsa som öppnar vissa dörrar men inte andra, beroende på behörighet och rang. Är denna man eller kvinna alltid sin jobbtitel, dag och natt alla dagar? Nej, bara när de är på jobbet. 

Vem kan säga om du är ”på jobbet” som medborgare?
 Om du använder din Person, så säger du med dina handlingar att du är så. Om du inte använder den, låt den som hävdar att du är, bevisa det. Men kom ihåg att inte ge dem ammunition för sitt påstående – som genom att identifiera dig med ett ID utfärdat av regeringen, eller säga saker som kan tolkas som att du är en Svensk Medborgare eller den Juridiska Personen. Detta är inte lätt, då vi hela livet förväxlat vår person med oss själva och tilltalats som vi är vår person, genom skola och yrkesliv.

 

Så försök i ditt sinne att särskilja dig själv och din person. Och etablera i ditt sinne när du agerar som den ene eller den andre.

 

 

KGH

 
 
Sanningen skall göra er fria
Ni är röstboskapen – Dagens slavar
Ni kan inte föreställa er på hur många sätt världen är precis tvärtom mot vad ni har fått lära er. Ni betraktar killen som säljer droger till sina kunder så att hans familj kan få mat på bordet som världens avskum, samtidigt som ni håller hycklaren som delar ut stöldgods i statens namn för ett helgon. Mannen som försöker undgå att bli rånad av regeringens hantlangare kallar ni för en bedragare och skattefuskare, medan den politiker som ger bort det som stjäls från mannen för att ge till andra är dygden själv. Ni tycker att polisen gör rätt när de släpar iväg en medmänniska från sina vänner och familj och slänger henne i fängelse i tio år för att hon rökt ett löv. Och den som försvarar sig mot sådan barbarisk fascism anses ha sjunkit så lågt hon kan: en polismördare.

I själva verket är de flesta knarklangare mer dygdiga än någon regeringsföreträdare eller socialarbetare. Prostituerade har mycket mindre att skämmas för än politiska horor eftersom de enbart handlar med sådant som rätteligen är deras att handla med och enbart med dem som vill handla med dem. Den sunda, kyrkobesökande, laglydiga och skattebetalande medborgaren som röstar på det blå laget eller på det röda laget, är värd mycket mer förakt, och är ett mycket större hot mot mänskligheten, än den mest promiskuösa, lata och knarkande hippien. Varför?, därför att hippien är villig att låta andra vara fria, något som röstboskapen inte är beredd att göra.

Den skada som åsamkas samhället av dåliga vanor och slapp moral bleknar i jämförelse med den skada som orsakas av det självgoda våld som utförs i statens namn. Ni inbillar er att ni är givmilda och toleranta när ni i själva verket är varken det ena eller det andra. Till och med nazisterna hade bordsskick och etikett när de inte var sysselsatta med att döda. Tror ni att ni är goda människor för att ni säger ”snälla” och ”tack” Tror ni att det gör er ädla och rättfärdiga att sitta i en stor byggnad varje söndag? Skillnaden mellan en vanlig tjuv och er är att tjuven är ärlig nog att begå brottet själv medan ni gnäller på regeringen att sköta stjälandet åt er.

Skillnaden mellan er och gatans gangsters är att gangstern är öppen med sitt våld medan ni låter andra använda våld för att kontrollera era grannar åt er. Ni förespråkar stöld, trakasserier, överfall och till och med mord, men ni tar inget ansvar för det. Ni föräldrar vill att era grannar skall rånas så att staten får pengar till era barns skolgång. Alla röstar ni på den skurk som lovar att stjäla pengar från andra för att betala för det ni vill ha.

Ni kräver att människor som gör saker ni inte gillar skall bli bortsläpade och inlåsta, men ni känner ingen skuld för de oräkneliga antal liv som era nycker har förstört. Ni kallar till och med statens skurkar för era ”representanter” utan att ta något som helst ansvar för den ondska de utför. Ni stöttar stolt statens soldater när de dödar vem som helst som lögnarna i regeringen säger åt dem att döda. Och det får er att må bra. Ni kallar er kristna, judar eller muslimer eller hävdar att ni följer någon annan tro, men i själva verket spelar det ingen roll vad ni kallar er religion. Det ni verkligen dyrkar, guden som ni egentligen knäböjer inför, det ni egentligen tror på, är staten.

”Du skall icke stjäla”. ”Du skall icke dräpa”. Såvida ni inte kan göra det i egenskap av staten. Då är det ju helt i sin ordning, eller hur? Om ni kallar det ”skatt” och ”krig” slutar det vara en synd, eller hur? När allt kommer omkring var det ju bara er gud som sa att ni inte skulle stjäla eller mörda, men staten sa att det var i sin ordning. Det är ganska uppenbart vilken gud som trumfar den andre i era ögon. Trots alla kyrkor, synagogor och moskéer vi ser omkring oss har den här nationen en, endast en, gud, och den guden heter ”staten”.

Jesus lärde er att våld är fel och han sade åt er att älska er nästa, men staten vill inte lyssna på någon gud, nej staten uppmuntrar er att rösta på människor som kommer använda statens våld för att tvinga sig in i varje beståndsdel av alla andras liv. Vilken av dessa tror ni på? Till de som skulle stena en kvinna som begått äktenskapsbrott sade Jesus, ”Den som är utan synd må kasta första stenen”. Men staten säger att det är helt okej att låsa in någon om de gör något som inte passar er, till exempel kunder till prostitution.

Vilken av dessa tror ni på? Den kristna guden säger, ”Du skal icke hava begär till det som inte tillhör dig”. Men begäret efter det som tillhör andra är själva livsnerven för det odjur som kallas staten. Ni lär er att förargas, förakta och hata alla som har något ni inte har. Ni kräver högljutt att staten skall förstöra för andra, att den skall stjäla deras egendom och ge den till er. Och ni kallar detta rättvisa. Bibeln kallar det ”begär till andras egendom och ”stöld”. Ni är inte kristna. Ni är inte judar. Ni är inte muslimer. Och ni är verkligen inte ateister. Ni har alla samma gud och den heter ”staten”.

Ni är alla medlemmar av den ondaste, galnaste och mest destruktiva kulten i världshistorien. Om djävulen någonsin funnits, är det staten. Och ni tillber den med allt ni har. Ni ber till den att lösa alla era problem, att tillfredsställa alla era behov, att förgöra era fiender och att överösa er med alla sina välsignelser. Ni avgudar vad Nietzsche kallade ”det kallaste av alla kalla monster” och ni hatar de av oss som inte dyrkar det. För er är den största av alla synder olydnad mot er gud, ni kallar det att ”bryta mot lagen” som om någon över huvud taget skulle kunna ha någon som helst moralisk plikt att lyda de godtyckliga bud och krav som ställs av de korrupta, inbilska, psykopaterna och lögnhalsarna att lyda de godtyckliga bud och krav som ställs av de korrupta, inbilska, psykopaterna och lögnhalsarna som hemsöker den här förhatliga staden.

Oftast är till och med era präster, imamer och rabbiner förrädare mot sina egna religioner. De lär ut regler från mänskliga ”auktoriteter” skall trumfa lydnad mot lagar från de gudar de påstår sig tro på. För flera år sedan hörde jag en pompös evangelisk skitstövel proklamera på radion att den som visar olydnad mot den civila auktoriteten, vare sig det är en kung eller en annan stat, ägnar sig åt ett uppror mot gud. Han använde exakt dessa ord. Men om staten gör något som är fel? Åh, men det är i så fall, enligt denna satans budbärare, något som bara rör de med regeringsbestyr. Och ni måste fortfarande lyda! Vart ni än vänder er, till staten, kyrkan, massmedia eller i skolorna, får ni lära er samma sak före allt annat: det dygdiga i att underordna er själva dessa dödliga som hävdar att de har rätt att härska över er.


Jag mår illa av den hovsamhet med vilken ni omnämner de lögnhalsar och tjuvar som har sina stövlar stabilt placerade på era halsar. Ni kallar riksdagsmän och domare ”hedervärda” och ni dånar över de magnifika och grandiosa hallar de håller till i, de tempel de byggt för att fira sitt herravälde över mänskligheten. Ni blir stolta av att kunna säga att ni en gång skakade en riksdagsmans hand eller såg statsministern eller kungen i verkliga livet. Ja, den stora gudomligheten själv, Hans Majestät Konungen, vår allsmäktige statschef. Ni använder titeln som om ni pratade om den allsmäktige guden i himlen.

Orden ni använder har ändrats lite, men er inställning är densamma som den hos de bönder som förödmjukande krälade i smutsen, med en känsla av att inte var värdiga, inför vad det nu var för narcissist som hade utsett sig själv till att vara deras rättmätige herre och härskare. Sanningen då liksom nu, är den att dessa parasiter som kallar sig själva för ”ledare” inte är några överlägset bra varelser de är inte stora män och kvinnor, de är inte hedervärda, de är inte ens medelmåttiga. De som har ett hederligt arbete, från sofistikerade entreprenörer till icke läskunniga daglönare som utför de enklaste uppgifter du kan föreställa dig, det är de som förtjänar er respekt.

Dessa människor borde ni bemöta artigt och hövligt. Men bedragarna som hävdar att de härskar över er och kräver er underkastelse och lydnad. De förtjänar enbart ert hån och ert förakt. De som söker sig till ett så kallat högre ämbete är de lägsta av de låga. De kanske klär sig propert och har ett större ordförråd och lyckas bättre än andra att smida och genomföra sina planer, men de är inte bättre än ficktjuvar, rånare eller mördare. De är faktiskt sämre, eftersom de inte nöjer sig med att råna dig på dina ägodelar. De vill förneka dig din mänsklighet, beröva dig din fria vilja, genom att sakta suga ur dig din förmåga att tänka, att bedöma, att handla. Genom att förminska er till slavar såväl kroppsligt som själsligt.

Ändå framhärdar ni i att kalla dem ”ledare”. Ledare? Vart tror ni att ni är på väg egentligen, som skulle kräva att ni har en ledare? Om ni bara levde ert eget liv och skötte ert, utövade era egna talanger, följde era egna drömmar, strävade efter att bli det ni själva ansåg ni borde bli, vad i hela världen skulle ni behöva en ledare till? Tänker ni ens på de ord ni hör, de ord ni upprepar? Likt papegojor skränar ni ut självmotsägelser som ”ledaren av den fria världen”. Även om vi låtsas, för ett ögonblick att där finns en jättelång resa eller ett enormt slag som alla i hela landet deltar i tillsammans och som kräver en ledare, varför skulle ni ens tänka tanken, ens för ett ögonblick, att skurkarna som härjar i denna stad är den sorts människor som ni borde lyssna på, eller följa någonstans över huvud taget?

Någonstans djupt inne i era slumrande hjärnor vet ni mycket väl att politiker är korrupta lögnare, tjuvar och opportunistiska bedragare som kränger rädsla och inte drar sig för att utnyttja allt och alla. Ni vet detta och ändå pratar ni som det var ni som är de dumma, fördärvade djuren, medan politikerna är de stora, visa förebilderna, lärarna och ledarna och förutsättningen för civilisation. Ni tror att det är dessa skurkar som gör civilisation möjlig? Kan man över huvud taget tro på något mer absurt? När de utför er falska religions ritualer och bestämmer hur de skall kontrollera er denna vecka, kallar ni det ändå för ”lag” och fortsätter behandla deras godtyckliga krav som om det vore moraliska påbud från gudarna som ingen anständig människa skulle ens överväga att bryta.
Ni har blivit så djupt indoktrinerade i kulten för statsdyrkan att ni blir direkt chockade om ni hör en av era få friska medmänniskor uttrycka det självklara: att enbart för att de politiska skurkarna skrev ner något och förklarade det vara ”lag”, betyder inte det att någon människa någonstans har den minsta moraliska skyldighet att lyda. Dagligen, i varje givet ögonblick, vart ni än befinner er och i var situation, har ni en moralisk skyldighet att göra det som ni finner är rätt, inte vad någon inbilsk, uppblåst pratmakare säger är ”lagligt”. Och det kräver att ni först bestämmer er för att definiera rätt och fel för er själva, en skyldighet ni spenderar allt för mycket tid och kraft på att försöka undvika.

Ni deklarerar stolt er själva som ”laglydiga medborgare” och har enbart förakt till övers för den som anser sig stå över era så kallade ”lagar”, lagar som inte är något annat än tyranners och tjuvars själviska nycker. En gång i tiden betydde ordet ”brott” en handling som skadar en annan person. Nu betyder det olydnad mot någon av de myriader av godtyckliga befallningar som kommer från den kriminella klassen av parasiter. För er är termen ”brott” nästan synonym med ordet ”synd” vilket antyder att de vilkas befallningar inte efterföljs är släkt med gudarna, när de egentligen är närmare släkt med blodiglar.

Uttrycket ”att ta lagen i egna händer” visar tydligt vilket helgerån det är, i era ögon, för en ynka människa att själv anse sig ha skyldigheten att skilja rätt från fel, och att handla i enlighet med detta, i stället för att göra som ni gör: blint lyda vart nyckfullt påbud denna latrin av fluglarver spyr ur sig. Ni upphöjer denna kriminella klass till ”lagstiftare” och tror inte man kan sjunka lägre än till ”lagbrytare” någon som vågar trotsa politikerna. På samma sätt är ert tal fullt av respektfull vördnad för ”lagens väktare” de som med våld prackar de politiska påhitten på oss andra.

När staten använder våld inbillar ni er att det automatiskt är rätt och riktigt. Och de som eventuellt gör motstånd är, i era ögon, föraktfullt laglöst skumrask, terrorister och brottslingar. Liksom de laglösa terrorister till brottslingar som hjälpte slavarna fly från krig och fängelsehålor. Liksom de laglösa terrorister till brottslingar som hjälpte judarna att fly det Tredje Rikets dödsmaskineri. Liksom de laglösa terrorister till brottslingar som krossades till döds under den röda kinesiska regeringens stridsvagnar på Himmelska Fridens Torg.

Liksom historiens alla laglösa terrorister till brottslingar som haft modet att visa olydnad mot den aldrig sinande strömmen av tyranner och förtryckare som har kallat sitt våld för ”myndighetsutövning” och ”lag”. Allt ni tror er veta är upp och ner, bak och fram och ut och in. Ert trossystem är fullständigt schizofrent och proppat med motsägelser. Först lär ni de unga slavarna att våld aldrig är rätt svar, samtidigt ur andra mungipan, förespråkar ni att allt och alla, alltid och överallt, skall kontrolleras, övervakas, beskattas och regleras med statligt våld.

I korthet lär ni era barn att härskarna kan använda våld närhelst de önskar, men att slaven aldrig får göra motstånd. Ni indoktrinerar era barn till ett liv av blind och hjälplös underkastelse. Ni lägger kedjorna kring deras små halsar och låser ordentligt. Och värst av allt, ni tycker ni gör rätt när ni gör det. Ur ena mungipan fördömer ni fascismens och socialismens ondska och spyr galla över Hitlers, Stalins och Maos regimer, medan ni ur andra mungipan predikar precis samma saker som de gjorde: av kollektivet och varje individs underkastelse under den onda galenskap som bär den missvisande titeln ”det allmännas bästa”.

Ni kan babbla hur länge som helst om mångfald och fördomsfrihet och sedan tigger ni vid era härskares fötter om att de skall reglera och kontrollera allt i alla andras liv och skapar en enorm hjord av okritiska och konformistiska drönare. Ni bär olika kläder och har olika frisyrer och ni tror att det gör er olika. Ändå är era sinnen slavar till exakt samma klubb av härskare och kontrollanter. Ni tänker vad de säger åt er att tänka och gör vad de säger åt er att göra samtidigt som ni betraktar er själva som progressiva, tänkande och upplysta. Från er relativt bekväma och säkra plats fördömer ni nu ondskan på andra platser i andra tider samtidigt som ni blundar för de orättvisor som sker rakt framför ögonen på er. Ni intalar er själva att om ni hade levt på dessa andra platser i dessa andra tider hade ni varit bland de som stod upp mot förtrycket och försvarade de förtryckta. Men det är en lögn.

Ni hade stått mitt i den vältränade fårflocken, högljutt krävande att slavarna får piskan, att häxorna bränns och att de som vägrar ställa sig i ledet, rebellerna, nedkämpas. Hur kan jag veta detta? Därför att det är precis vad ni håller på med idag. Dagens orättvisor och förtryck är moderiktiga och populära och ni intalar er själva att de som motsätter sig dem enbart är de missnöjda och knäppa, människor vars rättigheter inte spelar någon roll, människor som förtjänar att krossas under myndigheternas stövlar. Eller hur? Era ryggradslösa, blinda hycklare. Ta en titt i spegeln. Ta en ordentlig titt på den ni anser vara rättfärdig och god.

Ni är djävulens leksaker. Folkhopen som krävde att Jesus Kristus skulle spikas upp på korset? Det var ni. De vita inkräktarna som firade den totala slakten av de gudlösa infödingarna? Det var ni. Myllret som fyllde Colosseum och applåderade när lejonen matades med kristna? Det var ni. Genom världshistorien har orättvisorna och det ofattbara och aldrig vilande lidandet alltid berott på människor som ni: de vältränade och genomindoktrinerade konformisterna, de som gör som de blir tillsagda, de som böjer sina ryggar inför sina herrar, de som följer massan, de som tror det som alla andra tror och tänker vad än myndigheterna säger åt dem att tänka. Det är ni.

Er okunskap beror inte på att sanningen inte finns inom räckhåll. Radikaler har predikat den för er i tusentals år. Nej, ni är okunniga för att ni helhjärtat undviker sanningen. Ni blundar och springer er väg om den minsta ledtråd till verkligheten landar framför era fötter. De som försöker visa er kedjorna ni bär kallar ni för extremister och galningar ni vill inte ens vara mänskliga. Skyldigheter och verklighet skrämmer er så fullständigt att ni klamrar er fast vid ert slaveri och angriper dem som försöker befria er. När någon öppnar luckan till er bur ryggar ni och hukar er in i hörnet och skriker ”stäng den, stäng den!”.

Det har slösats nog med kraft på att försöka övertyga er om att ni borde vara fria. Det enda ni gör är att upprepa det som era herrar lärt er: att frihet enbart leder till kaos och förstörelse, medan er lydnad och underkastelse leder till fred och rikedom. Det finns inga som är så hjälplöst blinda som de som vägrar att se. Och ni, i detta land av får, dör hellre än ser sanningen.

KGH Tankesmedja (Fritt översatt från internet)